HOME MANIFIESTO INFORMACIONES INSTITUCIONES APOYOS PÚBLICOS PROGRAMA EVALUACIÓN Y AUTISMO ENLACES

Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano

FORUM

EL QUE L’AVALUACIÓ SILENCIA

Un cas urgent: L’Autisme

Barcelona - Dissabte, 19 de juny de 2010


Per què un Fòrum?

Perquè és necessari explicar els riscos de l’avaluació limitada a la xifra, que silencia allò més particular de cada ésser humà.

Perquè els criteris de falsa ciència, sostinguda avui en la ideologia de l’avaluació, en l’ús indiscriminat dels qüestionaris i en els arguments d’evidència científica, pretenen eradicar la subjectivitat en la cultura, l’art, a la universitat, en el camp mèdico-sanitari, en el sector laboral i d’empresa, en el camp legal, pedagògic i social; és a dir en tots aquells àmbits que afecten els éssers humans. Però la ciència no és això.

Perquè en totes les disciplines humanes s’imposa cada vegada més un biaix quantificador. Basat en un tracte suposadament igualitari, s’anul.len les diferències entre els éssers humans i es promou una homogeneïtzació els efectes de la qual són devastadors. L’avaluació instal.la en els seus fonaments una profunda desconfiança en el saber dels professionals; el seu treball se centra cada vegada més a respondre les exigències del sistema avaluatiu, omplint qüestionaris i elaborant estadístiques.

Perquè si totes les intervencions que afecten l’individu s’avaluen amb un sedàs únicament quantitatiu estem destinats a la pobresa de pensament i a l’automatisme mental.

Per què l’autisme?

Perquè a Espanya l’autisme s’ha convertit en un cas urgent: dues propostes, una del Partit Popular dirigida al Senado de España i una altra formulada per una associació de pares al Parlament de Catalunya, han sembrat una gran preocupació entre professionals que porten anys dedicant-se al diagnòstic i tractament de l’autisme. Aquestes propostes entenen l’autisme únicament com una deficiència cognitiva que cal disminuir i com una dificultat d’aprenentatge que cal tractar pedagògicament.

Sigmund Freud i Jacques Lacan posaren de relleu la particularitat de l’ésser humà, un ésser de llenguatge que es diferencia de la resta d’éssers vius. El llenguatge humà no es un simple sistema de signes sinó una estructura simbòlica complexa, ja que les paraules s’articulen amb la subjectivitat de cadascú i el vincle social està tenyit d’aquesta subjectivitat particular.

Perquè la psicoanàlisi entén, així, que el tractament de l’autisme no pot ser reduït a models d’ensinistrament de la conducta, ni a simplificar la complexitat de la parla i del llenguatge humà a exercicis de comunicació.

Perquè l’autisme no és una deficiència ni només una categoria clínica, sinó una manera límit de l’ésser parlant de situar-se en el llenguatge i en el vincle social

Per a què un Fòrum sobre autisme?

Per tal d’argumentar i reflexionar sobre el rics que correm tots si es perd de vista la dimensió subjectiva, aquella dimensió que implica allò real no acotat per la ciència.

Per tal que els professionals, els que s’han psicoanalitzat i els que s’apropen avui a la psicoanàlisis diguin el que saben: que la psicoanàlisis és una disciplina en plena vigència que aporta la comprensió d’un real humà que escapa a la ciència, i que així l’estudia, el desenvolupa i el contrasta des de fa més d’un segle.

Per tal que la societat civil i els seus governants siguin coneixedors d’aquesta situació: que sobre l’etiologia de l’autisme se’n sap molt poc, i que esbiaixar els tractaments amb l’argument d’un suposada evidència científica és caure en una deducció falsa i en una tremenda imprudència.

Per tal de no limitar l’oferta de tractament a un únic model teòric que nega el dret dels ciutadans a escollir quin tractament prefereixen per a ells i/o els seus fills.

Els números son bells, sí, sempre que puguin acompanyar-se de paraules.

L’avaluació imposa les xifres en detriment de les paraules i, així, les silencia.

Però, recordem, les incògnites van en lletres.

Urgeix continuar mantenint en el cor de l’ésser parlant l’enigma que el constitueix.

L’autisme així ens ho ensenya.


HOME MANIFIESTO INFORMACIONES INSTITUCIONES APOYOS PÚBLICOS PROGRAMA EVALUACIÓN Y AUTISMO ENLACES